• Βιβλία & ebooks | Εκδόσεις Cambia
Βιβλία & ebooks Εκδόσεις Cambia
  • 0

Όροι Χρήσης

Για να προωθήσουμε την παραγγελία σας χρειάζεται να ξέρουμε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας, την διεύθυνσή σας και το τηλέφωνο αποστολής της παραγγελίας. Οι εκδόσεις Cambia σε καμιά περίπτωση δεν δημοσιοποιούν, αποκαλύπτουν, πωλούν ή ανταλλάσσουν τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Οι εκδόσεις Cambia θα τηρούν τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και δεν θα προβούν σε χρήση των στοιχείων σας χωρίς την έγκρισή σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ιστοσελίδων
Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, καθώς και κάθε είδους λογισμικό, αποτελεί ιδιοκτησία του cambiabooks.com/gr ή των συνεργαζόμενων με αυτό προμηθευτών του και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Η εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού ανήκει στο cambiabooks.com/gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Επιτρεπτές χρήσεις του περιεχομένου από τον πελάτη

Το cambiabooks.com/gr σας παρέχει την άδεια να έχετε μια περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου του site, για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείστε να αποθηκεύετε το περιεχόμενο αυτό στον σκληρό σας δίσκο, ούτε να το τροποποιείτε καθώς ή να το εκμεταλλεύεστε εκτός και αν έχετε τη γραπτή συγκατάθεση του cambiabooks.com/gr. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική χρήση του site ή του περιεχομένου του και δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κανενός είδους μηχανισμούς για μαζική συγκέντρωση δεδομένων από το fagottobooks.gr. Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του cambiabooks.com/gr, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του cambiabooks.com/gr. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο cambiabooks.com/gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.

Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των εκδόσεων Cambia διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι εκδόσειςCambia ιδρύθηκαν το 2011 και εδρεύουν στην Ελλάδα.
Το www.cambiabooks.com/gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης βιβλίων και άλλων προϊόντων που έχουν σχέση με την μουσική.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία έως την στιγμή που αυτή δρομολογηθεί. Αυτό πραγματοποιείται μόλις σας στείλουμε το αντίστοιχο ενημερωτικό e-mail ότι η παραγγελία σας εγκρίθηκε και έχει δρομολογηθεί.

Τροποποίηση όρων

Οι εκδόσεις Cambia διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να αλλάζουν τους όρους των συναλλαγών. Η ισχύς των νέων όρων ξεκινά με την ανάρτηση τους στο site.

Stay Connected